Eolas ar do chomhairle

Tá sé mar fhís againn pobal comhtháite a bheith againn i gContae Chill Mhantáin a theachtann comhshaoil uirbheacha agaus thuithe atá ar leith ó chéile ach idirghaolmhar; áit a bhfuil csaint ar fáil don timpeallacht nádúrtha agus d'acmhainní tábhachtacha; a bhfuil ollsoláthar deiseanna inti chun cónaí agus oibriú a dhéanamh in atmaisféar sábháilte, a ligeann do dhaoine leas a bhaint as na tairbhí a ghabhann le poist ar phá maith, roghanna éagsúla tithíochta, seirbhísí poiblí d'ardchaighdeán, leordheiseanna cultúir agus fóillíochta agus comhshaol sláintiúil.