Cúrsaí Gaeilge

Living  /  Your Council  /  Cúrsaí Gaeilge  /  Sonrai Teagmhála

Sonrai Teagmhála

Comhairle Contae Chill Mhantáin
Seoladh: Aras an Chontae, Na Geataí Bána, Cill Mhantáin, A67 FW96

Fón: 0404 20100
Facs: 0404 67792
Riomh Phost: corporate@wicklowcoco.ie 

Priomhfheidhmeann - Pronsias Ó Cuirín

Seibhí eigeandála taobh amuigh de na gnathuaireanta oibre fón: 01 291 6117

Uise poiblí no séarchais Glaoch Uisce Éireann fón: 1890 278 278

Ar son na seibhísí éigeandála cur glaoch direach ar 112 no 999

N-uaireanta Oifige

Dé Luain - Dé hAoine - 9am - 5pm

Cuntair phoiblí do mhótarcháin

Cill Mhantáin - Dé Luain - Dé hAoine - 9am - 3.30pm

Bré - Dé Máirt - Déardaoin - 10.30am - 2pm

Baile Coimín - Dé Máirt - 9am - 12.30pm agus 2pm - 3.30pm

Cuntair phoiblí pleanáil, comhshaol, bóithre agus tithíocht

Dé Luain - Dé hAoine - 9am - 3.30pm

Oscailte ar son am lón.

Oifigí Ceantar Bardasach

  • Oifig an Inbhir Mhóir - Fón 0402 42700
  • Oifig Baile Coimín - Fón 045 891 222
  • Oifig Thigh na hÉille - Fón 0402 38174
  • Oifig Bhré - Fón 01 274 4900
  • Oifig na gClocha Liatha - Fón 01 287 6694
  • Oifig Chill Mhantáin - Fón 0404 20100