Housing

Living  /  Services  /  Housing  /  Leathanach Gaeilge Tithíocht  /  Bainistíocht Eastáit

Bainistíocht Eastáit

Conas is féídir le tionóntaí a bheith páirteach i bhainistíocht a n-eastáit le tacaíocht ón Stiúrthóireacht Tithíochta.

Go simplí, ciallaíonn rannpháirteachas tionóntachta, ról níos mó a thabhairt do tionóntaí i bhainistiú an eastát. De réír taithí in áiteanna eile, is féídir le polasaithe agus stráitéisí rannphairteachas tionónta feabhas mór a chur ar caighdeán an bheatha do cónaitheoirí eastáít údaráis áitiúla.

Tá an Stiúrthóireacht Tithíochta tiomanta comhphobail inbhuanaithe a fhorbairt in ár n-eastáit tithíochta. Chun comhphobail a fhorbairt sna eastáít, tá cónaitheoirí páirteach i scéimeanna agus de bharr sin, is féidir leo bheith bródúil as an áít. Oibríonn ár Oifigeach Forbatha leis an gcomhphobal chun cabhrú le cúrsaí, comhairle agus cosc coiriúlachta a chur ar fail.

Bíonn cúrsaí réamh-thionóntachta ar siúl le gach leithdháileadh nua. Tagann fiúntas mór ó na cúrsaí seo mar tugann siad eolas mar gheall ar thionóntacht, comhairle mar gheall ar bhainistíocht airgideas (MABS), feasacht chomhshaoil agus cosc coiriúlachta agus tine. Spreagtar cónaitheoirí chun páírt a thógáil i bháínistíocht an eastát, chun úinéíreacht a thógáil agus chun bheith bródúil as a n-áit cónaithe.

Tá an Oifigeach Forbatha Eastáít ag obair le alán duine agus cumainn chónaitheora chun na h-eastáit a feabhsú agus a reachtáíl i gcoitinne. Cuireadh  roinnt úllord bheaga ar bhun ar mhaithe leis na cónaitheoirí go leir. Cuirtear sistéil uisce ar fáil do chumainn chónaitheoirí chun fearthainn a bhailiú agus a úsáid. Tugtar eolas do choistí mar gheall ar Seachtain Náísiúnta na gCrann, Glantachán Earraigh Náisiúnta, Deontais Oidhreachta agus Crainn. Tá maoiniú ar fail le h-aghaidh tionscadail áirithe ceadaithe tríd an gClár Forbatha Eastáit.

Bronnaimid Gradam Forbatha Eastát Tithíochta gach bhlian, a  thugann aitheantas don obair luachmhar a dhéanann cumainn chónaitheoira d’fhorbairt agus cothabháíl ár eastáit tithíochta. Fuair roinnt cumainn chónatheora aitheantas sa Comórtas Bailte Slachtmhara freisin..

Chun a thuilleadh eolais a fháil, cur glaoch ar Chomhairle Chontae Chill Mhantáín ar 0404-20100.