Housing

Living  /  Services  /  Housing  /  Leathanach Gaeilge Tithíocht  /  Cíos agus Riaráistí Tithíochta

Cíos agus Riaráistí Tithíochta

An bhfuil riaráistí cíosa agat?

Caithfidh gach tionónta Chomhairle Chontae Chill Mhantáin, gach iarracht a dhéanamh chun riaráistí cíosa a sheachaint mar rud tromchúiseach é, ab fhéidir leis do thionóntacht a chur i mbaol.

Má thiteann tú chun deiridh leis an gcíos, ba cheart duit na rudaí seo a leanas a dhéanamh chun gníomhartha eile a sheachaint.

  1. Lean ar aghaidh leat an cíosa seachtainiúil a íoc le píosa de na riaráistí in éineacht leis, gach seachtain.
  2. Téigh i dteaghmháil, gan mhaoil, leis an Roinn Cíosa Tithíochta i gComhairle Chontae Chill Mhantáin agus cur san airdeall iad mar gheall ar do chruachás.
  3. Caithfear Plean Íocaíochta a chur i bhfeidhm in aontas leis an Roinn Cíosa. B’fhearr é sin a dhéanamh tri mhean an Bhainc nó an Buiséad Teaghlaigh.
  4. Caithfidh tú choimead leis an bPlean.
  5. Tá gach cáipéis ag baint leis an bPlean Íocaíochta ar fail thíos.

Má tá riaráisí agat, caithfidh tú Comhaontu Plean Íocaíochta le h-aghaidh Cíos agus Riaráistí a chomhlánú.

Caithfidh tú cinneadh a dhéanamh conas a íocfaidh tú an cíos:

(1)   Buiséad Teaghlaigh

Má fhaigheann tú d’Íocaíochtaí Leas Sóisialacha in Oifig an Phoist, is féidir linn an cíos a a bhaint as an íocaíocht sin. Tá sé an-éasca a dhéanamh. Chun  a fháil amach an bhfuil d’íocaíocht oiriúnach do Buiséad Teaghlaigh, cliceáil ar an nasc seo. Má fheiceann tú d’íocaíocht sa liosta sin, comhlánaigh Foirm Bhuiséad Teaghlaigh, chur do shíníú sa dhá áit taispeáintha agus tabhair isteach é don Roinn Cíosa Tithíochta.

Ní féidir níos mó ná 25% a thógáil ón íocaíocht. Mar sin má fhaigheann tú €193 sa seachtain, beidh €48.25 gach seachtain i gceist. Is féidir leat an foirm a íoslódáil (nasc thíos) nó más féídir leat, cur glaoch orainn ar 0404-20120 nó housingrents@wicklowcoco.ie agus seolfaimid chugat sa phost é.

http://www.anpost.ie/AnPost/files/AnPost_Household_budget.pdf 

(2)  Ordú Seasta sa Bhanc

Mura bhfuil tú in ann do chíos a íoc tríd an Buiséad Teaghlaigh, molann an Chomhairle go íocann tú tríd an Bhanc. Ní mór duit dul i dteagmháíl le do bhanc chun é sin a dhéanamh. Cliceáil ar an nasc thíos chun ár Foirm Ordú Seasta a fháil.

(3)  Dochar Díreach

Is féídir leat do chíos a íoc trí Dochar Direach míosúil. Seo mar a ríomhtar an íocaíocht – cíos seachtainiúil iolraithe faoi 52 agus roinnte ar 12 (míosa). Mar shampla cíos €25 x52 roinnte ar 12 = €108.33 sa mhí. Más maith leat íoc trí mhean Dochar Díreach, comhlánaigh an Foirm Dochar Díreach agus tabhair ar ais don Roinn Ciosa Tithíochta é. Más maith leat cabhair níos mó a fháil cur galsoch orainn sa Roinn Cíosa Tithíochta ar 0404-20120.

Is féidir cruinniú a shocrú faoi choinne ag Comhairle Chontae Chill Mhantáin, Bóthar an Stáísiun, Baile Chill Mhantáin nó tar isteach go pearsanta go dtí an Roinn Tithíochta chun labhairt le duine den fhoireann.

Modhanna Íocaíochta Eile

Oifig an Airgid – tar isteach don Roinn Tithíochta nó an cuntar airgeadais Chontae Chill Mhantáin, Bóthar an Stáísiun.

Ar an teileafón:0404-20120. Beidh sonraí do charta Laser nó creidmheasa agus uimhir do chuntas chíosa ag teastáil.

Money Advice and Budgeting Service (MABS) (Seirbhís Chomhairle agus Buiséad Airgid)

Arklow MABS

Arus Lorcain, Páirc an Chaisleáin, An tInbhear Mór, Contae Chill Mhantáin
Teil: 0761 07 2390
Faics: 0402 91 298
Riomhphostl: arklow@mabs.ie  

Uaireanta Oscailte: Luain go hAoine, 9am-1pm agus 2pm-5pm

Oiriúnach do Chathaoireacha Rotha?: Is ea.

Bray MABS

2 Bóthar Eglinton, Bré, Contae Chill Mhantáin
Teil: 0761 07 2250
Faics: 01 276 0426
Ríomhphost: bray@mabs.ie  

Uaireanta Oscailte: Luain go hAoine, 9am-4.30pm

Oiriúnach do Chathaoireacha Rotha?: Ní hea.

Le h-aghaidh cabhair a fháil chun buiséad seachtainiúil a chur ar bun chun d’airgid a eagrú.

Ar tháinig athrú ar do chúrsaí airgid?


Más é sin an cás, ní mór duit an Chomhairle a chur san airdeall.  Chun é sin a dhéanamh, comhlánaigh Foirm Chíosa agus cur isteach sonraí d’ioncam agus ioncam gach duine sa teaghlach.  Is féidir leat íoslódáíl Foirm Chíosa.   Nó cur glaoch orainn ar 0404-20120 agus seolfaimid foirm duit sa post, nó is féidir leat ceann a fháíl in aon Oifig an Chomhairle. Tabhair isteach an foirm sínuithe agus comhlánaithe go h-iomlán don Roinn Chíosa Tithíochta ag:

  • Halla an Chontae, Bóthar an Stáisiún, Baile Chill Mhantáin
  • Halla an Bhaile, Naomh Crónán, Príomhsráíd, Bré


Teileafón:  0404 20120 (Chill Mhantáín) / 01 274 4900 (Bre)

Ríomhphost: rentreview2019@wicklowcoco.ie  

Scéim Chíosa Tithíochta 2018 arna leasú.