Housing

Living  /  Services  /  Housing  /  Leathanach Gaeilge Tithíocht  /  Ciste Forbairt Réigiúnach na hEorpa

Ciste Forbairt Réigiúnach na hEorpa

Ciste Forbairt Réigiúnach na hEorpa (ERDF) 2014-2020 Clár Oibríochta Éifeachtúlacht Fuinnimh – oibreacha faoi réir an Clár Éifeachtúlacht Fuinnimh Aiseistiú Tithíocht Sóisialta.

Cuireann an tionscadal le téama Geilleagar Ísealcarbóin an chlár atá cómhaoinithe ag an ERDF.

  • Cuireann an Clár maidir le Tithe Folamh agus Clár Éifeachtúlacht Fuinnimh Aiseistiú Tithíocht Sóisialta maoiniú ar fáil chun caighdeán an stoc tithíochta údarás áitiúil  a feabhsú.
  • Aidhm eile atá ag na gcláir seo, ná cabhrú le hÉire  astaíochtaí charbóin a  laghdú agus úsáíd fuinnimh a laghdú i 2020.

Dept EU