Housing

Living  /  Services  /  Housing  /  Leathanach Gaeilge Tithíocht  /  Deontais

Deontais

Conas iarratas a dhéanamh chun cúnamh airgeadais a fháil faoi na scéimeanna seo a leanas:
  • Deontas um Oiriúnú Tithe do Dhaoine faoi Mhíchumas
  • Deontas Áiseanna Soghluaiseachta.
  • Deontas Cúnaimh Tithíochta do Sheanóirí.

Tá Comhairle Chontae Chill Mhantáin ag lorg iarratais ar mhaoiniú faoi téarmanna na scéimeana thuas.

Tabhairfimid maoiniú de réir na tosaíochta seo a leanas:

  • Tosaíocht 1: Daoine nach mbeidh biseach i ndán dóibh, nó daoine atá ag brath go h-iomlán ar chúram ón gclann nó ó chúramóir gairmiúil. Daoine  atá in ospidéal i lathair na huaire agus dá ndéanfaí na h-athruithe, do bheidís ábalta dul abhaile nó nach mbeadh gá leo dul isteach san ospidéal ar chor ar bith.
  • Tosaíocht 2: Tá an duine gluaisteach ach tá cabhair ag teastáíl uathu chun úsáid a bhaint as áiseanna níochána, leithris, seomra leapa, srl. Nó Beadh níos lú neamhspleáchas ag duine mura ndeantar na h-athruithe.
  • Tosaíocht 3: Tá an duine neamhspleách ach mar sin féin, tá gá le h-áiseanna speisialta a chur ar fail dóibh chun caighdean a saol a feabhsú – cosúil le seomra leapa no spas cónaithe.

Chun níos mó eolais a fháil, téigh i dteagmháil linn:

Rannóg Tithíochta – Deontais

0404-20120

Ríomhphost: housingloansandgrants@wicklowcoco.ie