Housing

Living  /  Services  /  Housing  /  Leathanach Gaeilge Tithíocht  /  Tithíocht Údarás Áitiúla

Tithíocht Údarás Áitiúla

Conas iarratas a dhéanamh le h-aghaidh tithíocht údarás áitiúla agus nasc chun foirm iarratais a íoslódáil.

Cuireann na h-Údaráis Áitiúla ar fáíl an cuid is mó den soláthar tithíochta do dhaoine  a bhfuil riachtanas tithíochta orthu agus nach bhfuil in ann é a mhaoiniú óna n-achmainní féin.  I dtosach báíre caithfidh tú iarratas a dhénamh le d’Údarás Áitiúil ábhartha. Caithfidh an t-údarás áitiúil ghlacadh go bhfuil riachtanas tithíochta ag an iarrthóir agus dáiltear tithe ar iarrthóirí gach rud san áireamh.  Tá scéím chíosa difreála i bhfeidhm agus ríomhfar an chíos de réir do chumas é a íoc.