Your Council

Living  /  Your Council  /  Cúrsaí Gaeilge

Cúrsaí Gaeilge

Ár Ráiteas Misin “Feabhas a chur ar chaighdeán maireachtála na ndaoine agus na bpobal i gContae Chill Mhantáin trí fhorbairt inbhuanaithe, trí sheirbhísí éifeachtacha a sholáthar le héifeacht, trí chinnireacht daonlathach phobail agus trí chomhoibriú le heagraíochtaí eile pobail, poiblí agus príobháideach chun an leas is fearr a bhaint as na hacmhainní atá ar fáil”.